Obchodní podmínky

Podmínky poskytování služeb

Nemáme rádi dlouhé dokumenty. Nicméně je potřeba se dohodnout na základních podmínkách poskytování našich služeb. Prosíme, přečtěte si je, abychom předešli nějakému nedorozumění.

Tyto podmínky jsou podmínkami smluvními. Podmínky poskytování služeb se vztahují na všechny služby, které společnost IP4life s.r.o. (dále jen „IP4life“) poskytuje. Provedením rezervace potvrzujete, že jste si níže uvedené podmínky přečetli a souhlasíte s nimi. Tyto stránky – www.kluzistepraha.cz, včetně jejich obsahu a struktury a služba online rezervace kluziště poskytovaná na těchto stránkách, jsou vlastněny a provozovány společností IP4life s.r.o.

Vyhrazujeme si právo Podmínky poskytování služeb (dále jen „PPS“) kdykoliv změnit.

Obsah:

 1. Úvod
  2. Naše služby
  3. Ceny, platba, fakturace
 2. Ochrana Vašeho soukromí
  5. Rezervace, provozní řád kluziště
  6. Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy
 3. Prohlášení o odpovědnosti
 4. Ostatní ustanovení
 5. Úvod

Společnost IP4life se na webové stránce www.kluzistepraha.cz zabývá pronajímáním kluzišť v Praze fyzickým i právnickým osobám – zájemcům, kteří si kluziště chtějí na smluvený čas pronajmout. Zároveň se i věnuje prodeji kurzu bruslení a soukromích lekcí.

Společnost IP4life má výhradní právo provozovat tato konkrétní kluziště v Praze:

 • Kluziště Vypich (Dopravní hřiště DDM, Praha 6)
 • River Rink Karlín (Karolínská 8, Praha),
 • Kluziště Střížkov (Park Přátelství, Praha 9)
 • Kluziště Braník (Park Vltavanů, Praha 4)
 • Kluziště Zahrádky (Park Zahrádky)
 • Metropole na ledě (Řevnická 1, Praha-Zličín)

(dále jen „kluziště“).

 1. Naše služby

Naše společnost poskytuje prostřednictvím této webové stránky online platformu, na které Vám nabízí k pronájmu volné rezervační bloky a kurzy bruslení na čtyřech kluzištích v Praze. Společnost IP4life s.r.o. svým jménem provozuje chod kluzišť a zprostředkovává tak styk mezi majitelem příslušného kluziště a Vámi.

Nákupem na našich stránkách vstupujete do přímého smluvního vztahu se společností IP4life s.r.o., provozovatelem kluzišť.

Tento vztah je právně závazný. Po provedení rezervace na našich stránkách Vám rezervujeme časový blok na Vámi vybraném kluzišti  pomocí našeho elektronického systému a z platební karty Vám banka odečte částku odpovídající ceně rezervace. Sjednaný nájem má charakter jednorázového plnění a povinnosti provozovatele jsou splněny při Vašem prvním vstupu na kluziště. Při poskytování služeb jsou všechny relevantní údaje uvedené na našich webových stránkách.

 1. Ceny, platba, fakturace

Cena uvedená na našich stránkách se odvíjí podle délky navolené rezervace, obsahuje DPH a je konečná.


Za umožnění rezervace na našich webových stránkch Vám neúčtujeme žádný další poplatek.

Pro provedení platby prostřednictvím kreditní karty budete přesměrování na zabezpečenou platební bránu GoPay (více viz ochrana Vašeho soukromí).

Pokud máte zájem o vystavení faktury, zašlete nám prosím žádost o její vystavení se všemi fakturačními údaji na emailovou adresu info@kluzistepraha.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů po dokončení rezervace Vám bue zaslána na email ve formátu PDF.

 1. Ochrana Vašeho soukromí

Vaše soukromí a zadané údaje jsou pro nás vzácné, vážíme si jich a respektujeme je. Při práci se soukromými údaji se řídíme platnou legislativou. Další detailní informace týkající se ochrany Vašeho soukromí naleznete v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ na našich webových stránkách.

Informace týkající se Vašich kreditních karet nesledujeme, nezpracováváme a ani neuchováváme. Veškeré tyto činnosti provádí GoPay prostřednictvím své platební brány. Bližší informace můžete získat na adrese https://help.gopay.com/cs/.

 1. Rezervace, provozní řád kluziště

Rezervace či nákup je vytvářena pro konkrétní osobu. Je v rozporu s Podmínkami poskytování služeb umožnit na Vaši rezervaci užívání kluziště jinou osobou. Rezervace kluziště nesmí být dále zcizena, nesmí tedy být prodána, předána, darována, či jinak převedena na osobu odlišnou od osoby, která rezervaci uzavřela.

Na našich internetových stránkách je pod odkazem jednotlivého kluziště umístěn její provozní řád, kterým jste povinni se řídit.

Za škody, které Vám vzniknou při porušení provozního řádu, zodpovídáte výhradně vy.

 1. Zrušení rezervace nebo kurzu, Odstoupení od smlouvy

Pokud zjistíte, že Vám Vámi provedená rezervace nevyhovuje, můžete požádat o přerezervování termínu na emailové adrese ino@kluzistepraha.cz, nebo telefonicky na +420 775 164 139.

 Zrušení rezervace méně než 72h před jejím začátkem znamená, že rezervace propadá bez nároku na vrácení zaplacené částky.

Po začátku rezervace již zrušení rezervace provést nelze, ani nelze provádět zkrácení rezervace. V takovém případě se již uhrazené nájemné nevrací.

Pokud jste udělali rezervaci na nesprávném kluzišti, tak nás prosím kontaktujte prostřednictvím naší infolinky (+420 775 164 139). Rezervaci Vám rádi upravíme, pokud to obsazenost druhého kluziště umožňuje.

Spotřebitelé jsou oprávněni od nájemní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dní od uzavření odstoupit, uhrazené nájemné bude v takovém případě vráceno klientovi, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno IP4life. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat IP4life zasláním emailové zprávy na adresu info@kluzistepraha.cz. Spotřebitelé berou na vědomí, že sjednáný nájem má charakter jednorázového plnění
a povinnosti majitele jsou splněny při prvním vstupu na kluziště. Po vstupu na kluziště již tedy nemohou od smlouvy odstoupit.

Ve výjimečných případech (např. Nepříznivé počasí) je IP4life oprávněn rezervaci zrušit. V takovém případě budete neprodleně kontaktováni a bude Vám nabídnuta alternativní rezervační termín, případně vrácení peněz.

 1. Prohlášení o odpovědnosti

V souladu s informace uvedenými v těchto podmínkách a s tím, že IP4life provozuje chod kluzišť v Praze (konkrétně zmiňovaných v ods.1), odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěli a které Vám prokazatelně vznikly při plnění našich povinností souvisejících se zprostředkováním služeb, a to do výše celkové ceny Vaší rezervace.

Společnost IP4life neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků. Vstup na kluziště je na vlastní nebezpečí a tak společnost IP4life tedy není odpovědná za škodu, která vznikne na majetku nebo jiných movitých věcech pronajímatele, ani za škodu způsobenou zraněním v areálu kluziště.

 1. Ostatní ustanovení

Tyto PPS a poskytování našich služeb jsou v souladu s platnou českou legislativou. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a našimi službami bude výhradně řešit příslušný soud na území České republiky.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek stane neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.

V případě změny těchto podmínek je při rezervaci časového bloku na kluzišti relevantní to znění podmínek, které bylo platné a účinné v době uzavření rezervace.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky poskytování služeb změnit.

Tato verze je jediná platná a účinná.

V Praze dne 14. listopadu 2021


envelopephone-handset
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram